Pneumothorax: Když vzduch ohrožuje plíce

Pneumotorax

Co je pneumotorax?

Pneumotorax, česky také pneumothorax, je stav, kdy se do pleurální dutiny, prostoru mezi plícemi a hrudní stěnou, dostane vzduch. Ten tlačí na plíci a způsobuje její kolaps, tedy smrštění. To může vést k bolestem na hrudi, dušnosti a v závažných případech i k ohrožení života. Pneumotorax může být spontánní, kdy k němu dojde bez zjevné příčiny, nebo traumatický, způsobený úrazem hrudníku. Rizikovými faktory pro vznik spontánního pneumotoraxu jsou kouření, vysoký vzrůst, mužské pohlaví a některá plicní onemocnění, jako je například rozedma plic. Traumatický pneumotorax může být způsoben například zlomeninou žeber, bodným poraněním hrudníku nebo i lékařským zákrokem. Příznaky pneumotoraxu se liší podle jeho velikosti a celkového zdravotního stavu pacienta. Mezi nejčastější patří náhlá bolest na hrudi, která se zhoršuje při dýchání, dušnost, zrychlený tep a modrání rtů a konečků prstů. Léčba pneumotoraxu závisí na jeho závažnosti. Malé pneumotoraxy se mohou vstřebat samy, u větších je nutné odsátí vzduchu z pleurální dutiny jehlou nebo zavedením hrudního drénu. V některých případech je nutná i operace.

Příznaky pneumotoraxu

Pneumotorax, česky pneumothorax, je stav, kdy se do pleurální dutiny, prostoru mezi plícemi a hrudní stěnou, dostane vzduch. To způsobí kolaps plíce, která pak nemůže správně fungovat. Příznaky pneumotoraxu se liší v závislosti na jeho závažnosti a na tom, kolik vzduchu se v pleurální dutině nachází.

Mezi nejčastější příznaky patří náhlá, ostrá bolest na hrudi, která se zhoršuje při dýchání. Bolest se může šířit do ramene, krku nebo zad. Častá je také dušnost, která se může objevit náhle nebo se postupně zhoršovat. Můžete pociťovat tlak na hrudi, jako by vás něco svíralo. Někdy se objevuje i zrychlený tep a namodralé zbarvení rtů a konečků prstů. V závažných případech může dojít k šoku, který se projevuje zmateností, závratěmi a ztrátou vědomí.

Pokud se u vás objeví některý z výše uvedených příznaků, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Pneumotorax je vážný stav, ale s včasnou léčbou je prognóza obvykle dobrá.

Příčiny vzniku

Pneumotorax, tedy nahromadění vzduchu v pleurální dutině, může mít různé příčiny. Mezi nejčastější patří spontánní pneumotorax, který se objevuje bez zjevné příčiny, obvykle u mladých mužů a kuřáků. Tento typ pneumotoraxu je často spojován s drobnými defekty na plicním povrchu, které se nazývají blebs. Dalším typem je traumatický pneumotorax, který vzniká v důsledku poranění hrudníku, například při dopravní nehodě, pádu z výšky nebo bodném poranění. Tlak vzduchu z poraněných plic pak uniká do pleurální dutiny. Iatrogenní pneumotorax je vzácnější typ, který vzniká jako komplikace lékařských zákroků, jako je biopsie plic, zavádění centrálního žilního katetru nebo umělá plicní ventilace. Mezi rizikové faktory vzniku pneumotoraxu patří kouření, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), cystická fibróza, astma, tuberkulóza a některé genetické poruchy pojivové tkáně. Včasná diagnostika a léčba pneumotoraxu je zásadní pro zdraví pacienta, protože neléčený pneumotorax může vést k vážným komplikacím, jako je respirační selhání a šok.

Diagnostika a vyšetření

Pneumothorax, tedy nahromadění vzduchu v pleurální dutině, může mít různé příznaky a jeho diagnostika vyžaduje komplexní přístup. Lékař se nejdříve zaměří na vaši anamnézu a zeptá se na příznaky, jako je náhlá bolest na hrudi, dušnost, kašel a zrychlený tep. Fyzikální vyšetření zahrnuje poslech plic fonendoskopem, kdy lékař může slyšet oslabené dýchání nebo šelesty.

Pro potvrzení diagnózy a určení rozsahu pneumothoraxu je nezbytné provést zobrazovací vyšetření. Rentgen hrudníku je základní metodou, která zobrazí vzduch v pleurální dutině. V některých případech může být nutné provést i CT vyšetření hrudníku, které poskytne detailnější obraz plic a hrudní stěny.

Kromě diagnostiky pneumothoraxu je důležité zjistit i jeho příčinu. V některých případech může být pneumothorax spontánní, jindy může být způsoben úrazem hrudníku, chronickým onemocněním plic, jako je CHOPN nebo cystická fibróza, nebo komplikacemi po operaci. V závislosti na příčině a závažnosti pneumothoraxu se pak volí vhodná léčba.

Léčba a postup

Léčba pneumotoraxu se liší v závislosti na jeho závažnosti a příčině. Malé pneumotoraxy se často vstřebají samy bez nutnosti léčby. Lékař může doporučit pouze sledování a kontrolní rentgenové snímky hrudníku. Větší pneumotoraxy nebo ty, které způsobují dýchací potíže, vyžadují lékařský zásah. Cílem léčby je odstranit vzduch z pleurálního prostoru a umožnit plíci opětovné rozepnutí.

Jednou z možností léčby je aspirace jehlou. Při tomto postupu se zavede tenká jehla do pleurálního prostoru a vzduch se odsaje. Aspirace jehlou je obvykle účinná u menších pneumotoraxů. U větších pneumotoraxů nebo u těch, které se opakují, může být nutná hrudní drenáž. Hrudní drenáž spočívá v zavedení tenké trubičky (hrudního drénu) do pleurálního prostoru. Hrudní drén je připojen k systému pro odsávání vzduchu a tekutin, který umožňuje plicím opětovné rozepnutí.

V některých případech, zejména u opakovaných pneumotoraxů, může být nutný chirurgický zákrok. Chirurgická léčba pneumotoraxu obvykle zahrnuje pleurodézu nebo resekci. Pleurodéza je postup, při kterém se do pleurálního prostoru zavede látka, která způsobí zánět a srůst pohrudnice a plíce. Resekce je chirurgické odstranění části plíce, která je postižena.

Po léčbě pneumotoraxu je důležité dodržovat doporučení lékaře a zúčastnit se všech kontrolních vyšetření. Doba zotavení se liší v závislosti na závažnosti pneumotoraxu a typu léčby. Většina lidí se po léčbě pneumotoraxu plně zotaví a může se vrátit k běžným aktivitám.

Možné komplikace

Pneumothorax, i když se může zdát děsivý, je často zvládnutelný stav. Bohužel, jako u mnoha zdravotních problémů, i zde existuje riziko komplikací. Mezi ty častější patří opakovaný pneumothorax, kdy se plíce po léčbě znovu zhroutí. To se může stát u 30 % pacientů a někdy vyžaduje opakované zavedení hrudního drénu nebo operaci. Další komplikací je krvácení do hrudní dutiny, které může být způsobeno poraněním cévy během zavádění hrudního drénu. Vzácně se může objevit infekce v hrudní dutině, tzv. empyém, vyžadující antibiotickou léčbu a někdy i chirurgický zákrok. U pacientů s chronickými plicními onemocněními, jako je CHOPN, může pneumothorax vést k závažným dechovým potížím a vyžadovat intenzivní péči. Dlouhodobé následky pneumothoraxu jsou poměrně vzácné, ale u některých pacientů se může objevit chronická bolest na hrudi nebo dušnost. Je důležité si uvědomit, že závažnost komplikací se liší v závislosti na rozsahu pneumothoraxu, celkovém zdravotním stavu pacienta a včasnosti léčby. Proto je klíčové vyhledat lékařskou pomoc ihned po objevení příznaků, jako je náhlá bolest na hrudi a dušnost.

Vlastnost Primární pneumotorax Sekundární pneumotorax Traumatický pneumotorax Napěťový pneumotorax
Příčina Ruptura plicního lalůčku bez zjevné příčiny Plicní onemocnění (např. CHOPN, cystická fibróza) Zranění hrudníku (např. zlomenina žebra) Závažné poranění hrudníku s únikem vzduchu do pleurální dutiny
Symptomy Náhlá bolest na hrudi, dušnost Zhoršení dušnosti, bolest na hrudi Silná bolest na hrudi, dušnost, šok Extrémní dušnost, šok, cyanóza, odchylka trachey
Léčba Pozorování, hrudní drenáž Hrudní drenáž, léčba základního onemocnění Hrudní drenáž, chirurgický zákrok Okamžitá dekomprese jehlou, hrudní drenáž

Doba zotavení a prognóza

Doba zotavení po pneumotoraxu se liší v závislosti na závažnosti kolapsu plíce a celkovém zdravotním stavu pacienta. Menší pneumotoraxy se mohou zahojit samy během několika týdnů, zatímco větší pneumotoraxy mohou vyžadovat hospitalizaci a invazivnější léčbu, jako je zavedení hrudního drénu. Během rekonvalescence je důležité vyhýbat se aktivitám, které zvyšují tlak v hrudníku, jako je potápění, létání a namáhavé cvičení.

Lékař vám poskytne individuální doporučení ohledně doby zotavení a omezení aktivit. Dodržování lékařských pokynů a účast na následných kontrolách jsou zásadní pro zajištění správného zotavení a minimalizaci rizika recidivy. Prognóza pneumotoraxu je obecně dobrá, zejména u mladých a jinak zdravých jedinců. Většina pacientů se plně zotaví a vrátí se k běžným aktivitám.

Někteří pacienti však mohou pociťovat přetrvávající dušnost nebo bolest na hrudi. Recidiva pneumotoraxu je také možná, zejména u pacientů s určitými rizikovými faktory, jako je kouření, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a genetická predispozice. Je důležité si uvědomit, že pneumotorax může být vážný zdravotní stav a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Pokud se u vás objeví náhlá bolest na hrudi, dušnost nebo jiné neobvyklé příznaky, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Prevence a doporučení

Spontánní pneumotorax bohužel nelze zcela zabránit. Existují však faktory, které zvyšují riziko jeho vzniku, a těm se můžeme vyhýbat. Mezi ně patří kouření, které poškozuje plicní tkáň a zvyšuje riziko vzniku vzduchových bublin. Pokud kouříte, zanechání tohoto zlozvyku je to nejlepší, co můžete pro své zdraví udělat. Důležitá je také prevence respiračních onemocnění. Chřipka, zápal plic a další infekce dýchacích cest mohou oslabit plicní tkáň a zvýšit riziko pneumotoraxu. Dodržujte proto zásady hygieny, nechte se očkovat proti chřipce a vyhýbejte se kontaktu s nemocnými.

U osob se spontánním pneumotoraxem v rodinné anamnéze je riziko vzniku vyšší. Pokud se u vás pneumotorax již v minulosti objevil, existuje bohužel zvýšené riziko jeho opakování. Váš lékař vám může doporučit další opatření k minimalizaci rizika, jako je například vyhýbání se potápění a létání, dokud se plíce zcela nezahojí.

Pamatujte, že prevence a včasná diagnostika hrají klíčovou roli v úspěšné léčbě pneumotoraxu. Pokud se u vás objeví náhlá bolest na hrudi, dušnost nebo kašel, neváhejte vyhledat lékařskou pomoc.

Publikováno: 07. 07. 2024

Kategorie: medicína

Autor: Terezie Varga

Tagy: pneumotorax | zdraví