souhrnné označení pro nervový systém a jeho poruchy