poranění kůže vzniklé vlivem tepla nebo chemikálií