lékařský obor

Kineziologie

Kineziologie: Klíč k zdraví a pohybu

Co je kineziologie? Kineziologie je multidisciplinární obor, který se zabývá studiem pohybu a jeho vlivem na lidské tělo. Zkoumá, jak pohyb ovlivňuje fyziologii, biomechaniku a psychomotorické schopnosti člověka. Kineziologie se zaměřuje na prevenci a léčbu různých zdravotních problémů prostřednictvím terapeutických...