hippokratova přísaha

Hippokratova Přísaha

Závazek k etice v lékařství: Co nám říká Hippokratova přísaha?

Úvod k hipokratově přísaze: Základní principy lékařství a etika v praxi. Co je Hippokratova přísaha? Hippokratova přísaha je nejznámější etický kodex lékařů, který se řídí již více než dva tisíce let. Tato přísaha zavazuje lékaře k dodržování určitých pravidel a etických hodnot v oblasti medicíny. Mezi tyto...